PDA

View Full Version : Mục lục GP (tab) các nhạc phẩm quốc tếRocker Cô Đơn
30-01-2008, 09:12 PM
:anhga83:Mục lục GP (tab) các nhạc phẩm quốc tế
::GhitaClub:: (http://amnhac12a1.googlepages.com/ghitaclub)
Hăy t́m kiếm trên các website tab, hay các thư viện khác( đệm hát, hợp âm ) của VG trước khi yêu cầu nhé
http://www.911tabs.com (http://www.911tabs.com/)
http://go.to/thebad (http://go.to/thebad)
http://www.guitartips.addr.com (http://www.guitartips.addr.com/)
http://www.chordbook.com/ (http://www.chordbook.com/)
http://www.guitaretab.com/ (http://www.guitaretab.com/)
http://www.gprotab.net/ (http://www.gprotab.net/)
http://tablatures.tk/ (http://tablatures.tk/)
http://mysongbook.com (http://mysongbook.com/)

0-9

2By My side -[GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/2By_My_Side.gp4)


A


Acome amour - R.Clayderman
[GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/a_comme_amour.gp5)
Annie's song - John Denver - arrange by bird_1890 - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Denver,%20John%20-%20Annie_'s%20Song.gp4)
Autumn leaves - arranged by Josep Kosma - tab by tecmido [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/autumn_leaves_josep_kosma.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif
Asturias - [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/asturias.gp4)
A time for us - Romeo& Juliet -
[GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/A%20time%20for%20us%20II.gp5)
A time for us - Romeo& Juliet - Tremolo
[GP4] (http://viet-guitar.info/forum/index.php?showforum=66)
Autumn Heart - Nhạc phim TTMT -
[GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Aumtumn_heart.gp5)
Ave Maria - Franz Schuber - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Schubert__Franz___Ave_Maria.gp4)

B

Blue Danube Waltz - posted by LKHhahahah [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Blue_Danube_Waltz.gp4)
Blue Danube [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Danube.gp4)
Bach, Johann Sebastian - Ave Maria (Acoustic) - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Bach,%20Johann%20Sebastian%20-%20Ave%20Maria%20(Acoustic).gp3)
Beethoven - Fur Elise full version - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Beethoven%20-%20Fur%20Elise%20full%20version.gp3)
Brigitt - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Brigitt.gp4)

C

Cape_Breton (duo) - Francis goya [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Cape_Breton.gp4)
Canon_In_C_Major - [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Canon_In_C_Major.gp4)

D

DonnaDonna - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/DonnaDonna.gp5) * Mirror [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Baez__Joan___Donna_Donna.gp5)

Domino [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/domino___Chau_Dang_Khoa.gp4)

Đôi bờ - dân ca Nga - arranged by Tuấn Khang - tab by tecmido [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/TK/Doi_bo_tk.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif

E

Estudio em Si menor - Sor Fernando [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Sor%20Fernando%20-%20Estudio%20em%20Si%20menor.gp3)
Estudio No V - Sor Fernando [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Sor%20Fernando%20-%20Estudio%20No.%20V.gp3)
Etude in D - Sor Fernando [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Sor%20Fernando%20-%20Etude%20in%20D.gp3)

F
Farruca - Juan Serrano - posted by slowlove [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/farruca_juan_serrano.gp4)
Fandangullo - Dân vũ Tây Ba Nha [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Fandanguillo.gp4)
Feste ( Bài hát cổ nước Ư ) - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/bai%20hat%20co%20nuoc%20Y.gp4)
Forever - nhac phim Hàn Quốc - arranged by Tuấn Khang - tab by tecmido [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/TK/Forever_tk.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif

G

Gavotte - F. Tarrega [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Tarrega,%20Francisco%20-%20Maria%20(Gavotte).gp4)
God father - arranged by Tuấn Khang - tab by tecmido [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/TK/God_father_tk.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif

H

Happy new year - tab by Trinhdinhthi [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/happy_new_year___Trinh_dinh_thi.gp4)
Hotel California - Eagles one guitar [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Eagles__The____Hotel_California__Unplugged__For_One_Guitar_.gp3)

I

J

K

Kachiusa - dân ca Nga - arranged by Tuấn Khang - tab by tecmido [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/TK/Kachiusa_tk.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif

L

La Cathedral ( bản full ) - arranged by bird_1890 [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/La%20Catedral-Barrios,%20Agustin%20-%20full.gp4)

Lagrima Teardrops - F.Tarrega [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Tarrega__Francisco___Lagrima__Teardrops_.gp3)

La paloma - tab by bird_1890 - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/La%20Paloma.gp4)

Love is blue - Paul Mauriat (tabbed by vietdinh)[GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Love_is_blue_vietdinh.gp4) (NEW)

Lovesong - Testla [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Tesla___Love_Song.gp4)

Lovestory - arranged by bird_1890 [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Lovestory.gp4)
La Reine de Saba[GP4] (http://vietguitar.free.fr/Thu_vien_tab/NN/La_Reine_de_Saba.gp4)

Lyphar melodies - Richard clayderman [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Lyphar_Melodies_richard.gp4)

M

Marriage de amour - Paul de Senneville & Oliver Toussaint - tab by Pham Ngoc Canh - DHXD - K46CG2 [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/mariage_de_amour.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif
Marriage D amour - Nobita ghi lại từ CD - tab by Nobita [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Marriage_D__Amour_Nobita.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif
More than words [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Extreme___More_Than_Words__4_.gp4)
Million Roses - LHPhong - [GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Trieu_Bong_Hong___Lee_Huk_fon.gp5)
Million Roses mirror - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/trieu_doa_hong_2.gp4)
Mi Favourita - [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Mi_Favorita.gp3)

N

Natalia - Moustaki, Georges [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Moustaki,%20Georges%20-%20Natalia.gp3)

O

P

Polonez2 [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Polonez2.gp3)

Proud of you - arranged by Thái Dương Quang (Nobita) [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Proud_of_you___arr_Nobita.gp4)http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/new.gif

QR

Rain and Tears__ Aphrodites_Child [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Rain_And_Tears__%20Aphrodites_Child__.gp3)
Rabb_na_mona (duo) - Francis Goya [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Rabb_na_mona.gp4)
Romance de Amour - Narcico Yepes [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Romance__Jeux_interdits_.gp4)
Romance - Bartoli Rene - [GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Bartoli__Rene___Romance)
Rhythm of the rain - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/rhythm_of_the_rain.gp4)
S
Song from a secret garden - Secret Garden [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Secret_gargen.gp4)
Scarborough Fair - [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Scarborough_Fair.GP3)
Serenade - Franz Schuber [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Schubert,%20Franz%20-%20Serenade.gp3)
Secret Garden - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Secret_gargen.gp4)
Sound of Silence - Simon&Garfunkel [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Simon%20&%20Garfunkel%20-%20Sound%20Of%20Silence.gp3)
Suteki da ne - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Suteki_da_ne.gp4)
T

The godfather - tab by bird_1890 - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/The%20Godfather.gp4)
Tango en skai - Roland Dylen [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Tango%20en%20skai.gp4)
Those were the days [GP4] (http://linhzippy.free.fr/viet-guitar/GP/NN/Those_were_the_days_gp4.gp4)
Tanzken [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Tanzken.gp4)
Tango - F.Tarrega [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Tarrega,%20Francisco%20-%20Tango.gp4)
Toccata Gaston Rolland [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Toccata___Gaston_Rolland.gp4)
Tonngokhong ( hai trom dao ) [GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Ton_Ngo_Khong.gp5)
Tonghua - [GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/TongHua.gp5)
Tuyết rơi ( tomber_la_nerge ) [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/tomber_la_nerge.gp4)

U

Unbreak my heart - [GP5] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Unbreak_My_Heart.gp5)

V

Victory Rag - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Victory%20Rag.gp4)
VKTBN full - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/VKTBN_full.gp4)

W

Wedding March - Steve Warning [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Waring,%20Steve%20-%20Wedding%20March.gp3)
When the Saints Go Marching In - [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/When%20The%20Saints%20Go%20Marching%20In.gp4)
Whitehouse - tab by bird_1890 [GP4] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/Whitehouse.gp4)
WonderfulTonight - [GP3] (http://vietguitar1.free.fr/Thu_vien_tab/NN/WonderfulTonight.gp3)

XY

ZChúc bạn đàn thật hay với các bản tab mà bạn yêu thích

http://12a1forever.googlepages.com (http://12a1forever.googlepages.com/)

remi_acht08
27-02-2009, 09:41 PM
oh Có một số bản kiếm chưa ra thanks nhé :) .xin góp thêm với mọi người 1 website về guitar này : http://zagerguitar.com .